• dvd_header.png
  • fitclub_header.png
  • stott_header.png
  • stroje_header.png

Novinky na Váš email

Chcete zasílat aktuální informace včas? Nechte si zasílat náš newsletter.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Kontakty

Valerie Peclová
Jírova 2201/21
Brno, 62800
e-mail: info@fitclubvalerie.cz
tel: 775 629 862
IČ: 67582915

SFbBox by smarthappybirthdaywishes.com

 

 

 

 

Pojmy

 

 

Mandala

Slovo ze sanskrtu, které vyjadřuje kruh nebo střed. Jde o symbol. Je to posvátný útvar Tibeťanů, který obsahuje symboly z indické, buddhistické a tibetské mytologie.

Představuje symetrický diagram soustředěný kolem svého středu a většinou rozdělený do 4 stejně velkých kvadrantů. Nad střed mandaly je také možné přikládat ruce a čerpat energii.

Je to zakreslení energií lidí, zvířat, kamenů, stromů, planet a také duší zemřelých. Pomocí barev je možné zklidňovat psychiku, posílat energii a lásku, řešit problémy.

Nakreslená mandala může odrážet stav naší mysli, bloky, potřeby.

Existují různé druhy mandal – očišťující, posilující, meditační….

Při malování nepřemýšlíme o barvách, ale necháme se svým dechem unášet a zaznamenávat svůj emocionální stav. Malování harmonizuje mozkové vlny a řád mandal se přenáší do našeho myšlení. Mandala vyzařuje energii, která uvolňuje vnitřní napětí a navozuje klid.

Mudry

Každý prst, počínaje palcem symbolizuje jeden živel: oheň, vzduch, nebe, zemi, vodu.Spojením některých prstů dosáhneme harmonizujícího působení na jednotlivé části těla.

Ásana

Sanskrtský výraz pro tělesnou pozici. Znamená na delší čas zaujmout určitou tělesnou polohu. Mnohé byly odvozeny od přirozených pohybů zvířat. Ovlivňují tělo i mysl, svaly, klouby, dech, oběhový, lymfatický, nervový systém, orgány a žlázy. Za nejvyšší královskou ásanu je považována širša usána – stoj na hlavě a padma usána – lotos.

Pataňdžali sepsal ve 2.století př. Kr. zásady a poznatky jógy do jógových súter ( pouček ) – Jógasútra

Feng šuej

Vítr a voda. Tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Může jít o byt, dům, zahradu, město. Pracuje také s polaritou jin a jang a s pěti elementy ( voda, země, dřevo, oheň, kov ) a snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuku. Jedním z pilířů této nauky je i čínská astrologie.

Tchaj – ťi

Nejzazší mez nebo také vesmír.

Čínské bojové umění, jež se v současné době pěstuje jako cvičení pro zdraví. U nás se označuje taiči. Vychází z taoistické filozofie. Základem je uvolňovací cvičení, sólové formy – sestavy, aplikace pohybů ze sestavy, vnímavé ruce neboli přetlačování s partnerem, cvičení se zbraněmi. Spojuje tělesnou, zdravotní a filozofickou stránku člověka. Při cvičení se klade důraz na měkkost, plynulost a stabilitu pohybu spojenou s hlubokou koncentrací.

U tohoto cvičení je potvrzena hodnota měkké sebeobrany. Správným použitím lze neutralizovat protivníka.

Ajurvéda

Je ucelená filozofie života. Jedná se o přístup k životu , ve kterém dochází k souhře čtyř základních složek života – duše, mysli, smyslů a těla. Je lékařským přístupem ke zdraví na východě. Ajurvéda znamená vědění o životě. Systém tradičního indického lékařství, užívaná i v ČR jako alternativní medicína. Je považována za nejstarší a nejholističtější systém péče o zdraví. Zaměřuje se na dynamické vyvažování životních energií – prán. Používá vyvážené stravování a životosprávu, terapie a procedury ( aroma, hudba, masáže ), pulsovou diagnostiku, hatha jógu a dechová cvičení – pránajáma a cvičení a techniky rozvoje vědomí – meditace.

 

Dech

Dech znamená život. Z hlediska jógy má správný dech dvě funkce: je nositelem většího množství kyslíku do krve a mozku a kontroluje pránu – životní energii a to vede ke kontrole mysli.

Pránájáma – umění ovládat dech – je cviků, které nás učí správně dýchat.

Známe tři základní typy dechu – podkličkový ( mělký ), mezižeberní ( střední ) a břišní ( hluboký ). Plný jógový dech kombinuje všechny tyto tři typy dýchání. Vlivem špatného dýchání, povrchového, ústy s nevyužíváním bránice se do těla dostává méně kyslíku, není využívána celá kapacita plic a to může vést ke snížení obranyschopnosti proti chorobám.Pránájáma je spojení duševních a fyzických disciplín. I když se jedná o činnost těla, výsledkem je , že se zklidní a rozzáří mysl.

 

Práná

Prána je životní síla, energie, která je všude okolo nás i v nás. Proudí v kanálcích, které se nazývají nádis a vytváří druhý obal hrubohmotného těla, tzv. pranamajakóšu. Je nezbytná pro život. Proudí do nás, řídí tělesné funkce a tělo ji zase dále vyzařuje do okolí. Podstatou jógy je trénovat schopnost zadržovat pránu, směřovat ji a pracovat s ní. Správná práce s pránou přináší zdravé tělo a klidnou mysl. Dostává se do těla vzduchem při nádechu, s potravou, ale také povrchem těla.

Mantra

Mantry jsou slabiky, slova nebo fráze ze sanskrtu. Meditující se jejich opakováním dostává do stavu vyššího vědomí. Zvuk je forma energie, která vzniká vibracemi a má tvar mechanického vlnění. Některé vlnové délky mají uzdravující sílu, jiné rozbíjejí okenní tabulky. Tyto zvuky, tato energie vždy ve vesmíru existovala a nejde ani vytvořit, ani zničit. Každá pravá mantra má šest vlastností : objevil ji mudrc, má svoji míru a je nositelem božství, má ve své podstatě semeno – Bídža, které jí dodává speciální sílu, nese kosmickou duchovní energii Šakti, má klíč k čistému uvědomění, ke kterému se člověk dostane stálým opakováním. Opakování mantry – Džapa – je hmotný bod, na který můžete zaměřit mysl a zároveň se z něj uvolňuje energie, která je ve zvuku obsažena.

  • Ram ( rramm ) – označuje pravdu, poctivost, ctnost v mužské podobě.

  • Sita ( sí-tá ) – ženská forma Ram. Označuje přechod podstaty do matky. Když jsou tyto dvě mantry spojené , jde o energii v ideálním manželství nebo splynutí.

  • Šjam ( šjám ) – mužská forma kosmické lásky a soucitu, emoce mění na nepodmíněnou lásku.

  • Radha ( rá–dá ) – ženská forma Šjám, symbolizuje vesmírnou lásku božské

  • Óm Namah Šivaja ( Óm namá Šivajá ) – očisťující energie, ruší negativní vlastnosti, vybírají si ji asketici.

  • Óm Namo Narajanaja ( Óm namó Narájánájá ) – mužská forma harmonie a rovnováhy. Vybírají si ji lidé nešťastni, aby jim přinesla sílu k životu.

  • Óm Aim Saraswatjai Namah ( Óm ajm Sárásvatají námáhá ) – ženská forma kreativní energie a moudrosti, užívána často umělci, malíři, hudebníky.

 

ÓM – Pro jogína je tato slabika nejmocnější. Je to vše co bylo, je a bude. V sanskrtu písmeno s dlouhým spodním zakřivením označuje snový stav a čárka vycházející ze středu symbolizuje hluboký bezesný spánek. Půlměsícovitá křivka označuje Mája, roušku iluzí a tečka transcendentní stav.